top of page

Tjenester

Vi tilbyr nyttige produkter, analyser og 3D-visualisering basert på digitale geografiske data som laserdata (lidar), vektordata, fly- og sattelittbilder, med hyperspektrale bilder som et spesielt interessefelt.

IMG_20220207_161912.jpg

Kartlegging av luftledninger

Vi har siden oppstarten jobbet med kartlegging av luftlinjer med tanke på ny forskrift for luftfartshinder som trer i kraft juli 2022. Vi kan korrigere masteposisjon i netteiers NIS basert på FKB og/eller laserdata, og påføre høydeverdier for modellering i 3D. Vi kan også registrere manglende linjer for rapportering til NRL. 

Undervisning

3D Analyse har de siste årene tilbudt undervisningstjenester i emnene GMBB300, GMFO320 og GMBB201 ved Universitetet for Miljø-og Biovitenskap (NMBU). Vi tilbyr også skreddersydde kurs innen geomatikkfaget, og kurs i visualisering og bruk av laserdata i Quick Terrain Modeler.

275314245_292751036316073_4541327731826765958_n (2).jpg

Skogkartlegging

I tillegg til jakt på høye trær kan vi tilby flere typer skoganalyse basert på satellittdata, flybilder, laserdata og hyperspektrale data. Vi er spesielt interessert i FoU-samarbeid rundt klassifisering av treslag og trehelse basert på eksisterende data. Vi kan også kartlegge dreneringsgrøfter i skog for restaurering av myrmark. Vi tilbyr også endringsanalyse av skog med tanke på skogskader og forsikring.

Kulturminner i laserdata

Skjulte strukturer gjemt under tett skog kan komme til syne i terrengmodellen i laserdata.

Eksempel på hvordan man kan identifisere og analysere kulturminner i Quick Terrain Modeler; klikk her.

Kullmiler_Bunes.JPG
Rasområder_Vassenden.PNG

Satellittdata

Vi har lang erfaring i bruk av satellittdata for vegetasjonsanalyser, endringsanalyser og visualisering. Illustrasjonen til venstre viser deteksjon av skredområder i blått . 

Kartdata i 3D

Trenger du hjelp til å trekke ut nyttig informasjon fra geografiske data? Vi hjelper deg med terrengmodeller, 3D-modeller, "fly-through"-videoer, høydekurver, tverrprofiler, avstandsanalyser, siktanalyser, trehøyder, vektorisering, masseberegning og mye mer!

arkut4.JPG

Forskning og utvikling

Vi driver egen forskning og utviklingsaktivitet innen analyse

basert på fjernmålte data, med spesiell interesse for feltene:

- hyperspektral bildeanalyse

- kombinasjon av geometriske og spektrale data

- urban kartlegging

- vegetasjonsanalyse og treslagsklassifisering

- radiometrisk kalibrering av intensitet i lidar

- full waveform lidar data

Ta gjerne kontakt for samarbeid i test- og utviklingsprosjekter!

Ønsker du veiledning i jungelen av offentlige og private

støtteordninger for FoU-aktiviteter? Vi tilbyr rådgivning og bistand

med søknadsskriving, oppfølging og rapportering. 

Quick Terrain Modeler

Quick Terrain Modeler (QTM) fra Applied Imagery er et brukervennlig program for å åpne, visualisere, redigere og analysere punktskyer fra fly- og bilbåren laserskanning, terrestrisk laserskanning og matchede punktskyer fra fly- og dronebilder. Her kan du rakst klassifisere data, generere terrengmodeller og høydekurver, analysere høyde over bakken, vektorisere bygninger automatisk og mye, mye mer.

 

Vi er skandinavisk distributør for QTM og avtaler gjerne en demo gjennom et besøk eller Skype-møte. Vi tilbyr også kurs med jevne mellomrom. Lær hvordan du best kan utnytte Norges nye nasjonalskatt, Nasjonal detaljert høydemodell (NDH), med gratis nedlasting av punktsky fra Kartverkets portal www.høydedata.no.

Last ned gratis 2-ukersversjon av QTM her. Du finner også Quick Terrain Reader som er gratisversjonen med lynrask visualisering av punktskyer og terrengmodeller.

Skjermbilde_lidar_Hamar_no_int_PNG.webp
bottom of page