Din fagekspert på geomatikk i 3D

Vi tilbyr nyttige produkter, analyser og 3D-visualisering basert på digitale geografiske data som laserdata (lidar), vektordata, fly- og satellittbilder, med hyperspektrale bilder som et spesielt interessefelt. 

Ønsker du å utnytte gratis tilgjengelige laserdata fra høydedata.no? I tillegg til å tilby kurs og opplæring er vi distributør for Quick Terrain Modeler, som er et rimelig og intuitivt verktøy for visualisering og praktisk bruk av punktsky fra laserskanning. 

Ta gjerne kontakt for samarbeid i forsknings- og utviklingsprosjekter. I tillegg til å drive egne forskningsaktiviteter har vi lang erfaring med ulike offentlige og private støtteordninger, og tilbyr bistand med søkeprosess, oppfølging og rapportering. 

 

Kontakt:                                                        3D Analyse AS

dagrun@3danalyse.no                           Billingstadsletta 25

Telefon: 467 68 807                                    1396 Billingstad

www.3danalyse.no                               Org nr: 922 724 733