Norges høyeste tre i NDH? Her er resultatene – med en uventet utfordrer fra Østlandet!

 

3D Analyse AS utlyste i begynnelsen av februar en konkurranse om å finne Norges høyeste tre i en punktsky fra laserskanning tilgjengelig for nedlastning på hoydedata.no.

Eksempeltreet var høyest

Det viste seg, ikke helt uventet, at eksempeltreet brukt i utlysningen, en sitkagran nær Fløyen i Bergen, fortsatt er det høyeste kjente treet tilgjengelig i NDH, med en høyde på 49,7 meter over bakken i datasettet «Bergen 10pkt 2016». Vinneren av konkurransen vil dermed være det høyeste treet utenom dette som er blitt innsendt innen fristen. I samme skråning finnes to andre trær over 49 meter, disse var også unntatt fra innsending i konkurransen. Det er rapportert i 2020 at den største sitkagranen nå måler over 51 meter (https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/yvAqRR/norges-hoeyeste-tre-strekker-seg-fremdeles) -artikkelen krever innlogging men overskriften hevder at treet nå er like høyt som rådhuset i Bergen, det vil si 51 meter.

Kjente høye trær på Vestlandet

I 2010 ble det publisert en liste over Vestlandets 10 høyeste trær, blant annet i en artikkel av Jan Ole Skage (https://docplayer.me/68508974-Hoye-traer-pa-vestlandet.html). Listen er dominert av et felt med høy kjempeedelgran i Kaupanger i Sogndal Kommune. Overraskende nok ble det ikke sendt inn noe bidrag til konkurransen innen fristen fra trærne i Kaupanger, tross mottatt tips også fra Merete Larsmon hos Fylkesmannen i Vestland. Dette kan skyldes at «alle» trodde noen andre allerede hadde sendt de inn. 3D Analyse har målt høyden på disse trærne i punktsky «Sogndal_Aurland_Lærdal 2014», der et antall trær har en høyde på mellom 46 og 47 meter.

Automatisk deteksjon av høye trær over store områder: feiltreff på skrenter og overheng

Noen firmaer igangsatte systematiske søk over større områder basert på høyde over bakken, men det viste seg å være svært vanskelig på grunn av falske treff, for eksempel mindre trær som vokser helt på kanten av en skrent, og dermed gir kunstig høy trehøyde. Konkurransen genererte diskusjon også i internasjonale lidar-grupper på LinkedIn, der andre land hadde støtt på tilsvarende utfordringer. Innsendte bidrag der trehøyden ble kunstig stor pga terrengkant ble dessverre da underkjent i konkurransen.

 

Overraskende utfordrer fra Østlandet

Som ventet var det lokal kunnskap som til slutt ble avgjørende i konkurransen. Geir Korsvold i Glommen og Mjøsen Skog hadde observert høye grantrær på Toten, og på et skogfagseminar i Hurdal ble en gjeng i barområdet observert i full gang med nedlastning og analyse av punktsky. Det ble i det aktuelle området oppdaget et imponerende antall trær over 40 meter, og innsendt bidrag fra Mjøsen og Glommen skog viste en høyde på over 46 meter målt i tverrprofil. Ved kontrollmåling utført av 3D Analyse ble høyde fra tretopp vertikalt ned til terrengmodell målt til 46,8 meter, og Geir Korsvold med grana fra Toten er dermed kåret til vinner av konkurransen! Vi gratulerer! 

 

Fylkesvis oversikt over de høyeste trærne målt fra punktsky i NDH:

 

NB: Vi mottar fortsatt gjerne tips om områder med høye trær til dagrun@3danalyse.no

(Video av alle målinger er lagt ut her: https://www.youtube.com/playlist?list=PL7ECUtR8xUnniVG_OxpuPwJeBKM89LIkL)

Vi takker for alle innsendte bidrag, og gratulerer både fylkesvinnere og samlet vinner!

Resultatboble.PNG
Resultatliste_edited.jpg