Kartdata i 3D

Trenger du hjelp til å trekke ut nyttig informasjon fra geografiske data? Vi hjelper deg med terrengmodeller, 3D-modeller, "fly-through"-videoer, høydekurver, tverrprofiler, avstandsanalyser, siktanalyser, trehøyder, vektorisering, masseberegning og mye mer! Ta gjerne kontakt for en prat på 46768807 eller på epost dagrun@3danalyse.no

hytte_intensitet.PNG
tverrsnitt_hytte.PNG
DTM_with_tree_cloud_RGB.png
DTM_elevation_color.png
Profile_DTM_tree_cloud_dark.PNG
DTM_shaded_relief_with_planning_vectors.