Forskning og utvikling

Vi driver egen forskning og utviklingsaktivitet innen analyse basert på fjernmålte data, med spesiell interesse for feltene:

- hyperspektral bildeanalyse

- kombinasjon av geometriske og spektrale data

- urban kartlegging

- vegetasjonsanalyse og treslagsklassifisering

- radiometrisk kalibrering av intensitet i lidar

- full waveform lidar data

Ta gjerne kontakt for samarbeid i test- og utviklingsprosjekter!

Ønsker du veiledning i jungelen av offentlige og private støtteordninger for FoU-aktiviteter? Vi tilbyr rådgivning og bistand med søknadsskriving, oppfølging og rapportering. 

Ta kontakt på dagrun@3danalyse.no eller 46768807

PCA_vegetation (2).PNG

 

Punktsky over Ekeberg, farget for å fremheve spektrale forskjeller i vegetasjon

Data: Oslo Kommune / Terratec AS, 2017

 

Intensity_classification_Hamar.PNG
Absolute_elevation_Hamar.PNG
Relativ_hoyde.PNG

 

Punktsky over Hamar sentrum: til venstre farget etter absolutt høyde, i midten farget etter høyde over bakken, til høyre farget etter reflektert intensitet fra ulike urbane materialer

Data: NDH via hoydedata.no